Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Štandard plemena

Štandard plemena československý vlčiak
Štandard FCI č. 332
Pôvod
bývalá Československá republika
Patronát
Slovenská republika
Použitie
Pracovný pes
Klasifikácia FCI
Skupina 1 – ovčiarske a pastierske psy
Sekcia 1 – ovčiarske psy so skúškou z výkonu
Krátky historický súhrn
V roku 1955 sa vo vtedajšej ČSSR uskutočnil biologický pokus, kríženie
nemeckého ovčiaka s karpatským vlkom. Pokus ukázal, že môže byť
vychované potomstvo ako z kríženia pes x vlčica, tak z kríženia vlk x suka.
Prevažná časť potomstva mala genetické predpoklady pre ďalšie šľachtenie. V
roku 1965, po ukončení pokusu, bol vypracovaný projekt vyšľachtenia nového
plemena psov, ktoré by spájalo využiteľné vlastnosti vlka s vhodnými
vlastnosťami psa. V roku 1982 bol československý vlčiak uznaný Výborom
chovateľských zväzov vtedajšej ČSSR ako národné plemeno.
Všeobecný popis
Pevného konštitučného typu, viac ako stredne veľký, pravouhlého rámca.
Stavbou tela, pohybom, osrstením, farbou srsti a maskou sa podobá vlkovi.
Dôležité proporcie
Dĺžka tela : výška v kohútiku = 10:9
Dĺžka papule : dĺžka lebky = 1:1,5
Správanie a povaha
Temperamentný, veľmi aktívny, vytrvalý, učenlivý, rýchlo reagujúci,
neohrozený a odvážny. Nedôverčivý. Svojmu pánovi prejavuje mimoriadnu
vernosť. Odolný voči vplyvom počasia. Mnohostranne použiteľný.
Hlava
Symetrická, dobre osvalená, pri pohľade zo strany a zhora tvorí tupý klin.
Výraz hlavy vyjadruje pohlavie.
Horná časť hlavy:
Pri pohľade zo strany a spredu je viditeľné ľahko klenuté čelo. Čelná brázda je
nevýrazná. Tylový hrbolček je dobre viditeľný. Stop je mierne vyznačený.
Tvárová časť lebky:
Ňufák je oválneho tvaru, čierny. Papuľa je suchá, nie široká, horná línia nosa
rovná. Pysky pevne priliehajú, kútiky sú zatvorené. Okraje pyskov sú čierne.
Čeľuste sú silné a symetrické. Zuby sú dobre vyvinuté, najmä špičiaky.
Nožnicový alebo kliešťový zhryz so 42 zubami zodpovedajúcimi zubnému
vzorcu. Zuby sú pravidelne usporiadané. Líce je suché, dostatočne osvalené,
nie nápadne vystupujúce. Oči sú úzke, šikmo uložené, jantárovej farby. Viečka
dobre priliehajú. Uši stojace, tenké, trojuholníkového tvaru, krátke (tzn. nie
dlhšie ako 1/6 výšky v kohútiku); vonkajší bod nasadenia ucha je na úrovni
vonkajšieho očného kútika. Kolmica spustená z vrcholu ucha prebieha tesne
vedľa hlavy.
Krk
Suchý, dobre osvalený, ak je pes v pokoji, krk zviera s horizontálou uhol do
40°. Krk musí byť tak dlhý, aby umožnil psovi dosiahnuť bez námahy ňufákom
na zem.
Trup
Horná línia profilu: plynulý prechod od krku k trupu, mierne sa znižuje.
Kohútik je dobre osvalený, výrazný, nesmie však narušovať plynulosť hornej
línie. Chrbát je pevný a rovný. Bedrá sú krátke, dobre osvalené, nie široké,
mierne sklonené. Zadok je krátky, dobre osvalený, nie široký, mierne sklonený.
Hrudník je symetrický, dobre osvalený, priestorný, hruškovitého tvaru so
zúžením k hrudnej kosti. Hĺbka hrudníka nedosahuje k lakťom. Rukoväť
hrudnej kosti neprečnieva pred ramenný kĺb.
Dolná línia profilu a brucho: brucho je pevné a vtiahnuté. Slabiny sú ľahko
vtiahnuté.
Chvost
Vysoko nasadený, spustený priamo dole. Pri vzrušení spravidla nesený
kosákovito hore.
Končatiny
Hrudníkové končatiny sú rovné, pevné, suché, úzko postavené s mierne
vybočenými labami. Lopatka je uložená viac v prednej časti trupu, je dobre
osvalená. S horizontálou zviera uhol asi 65°. Rameno je silne osvalené; s
lopatkou zviera uhol 120 – 130°. Lakeť dobre prilieha k hrudníku a nevybočuje
z línie trupu. Je výrazný, dobre pohyblivý. Ramenná kosť s predlaktím zviera
uhol asi 150°. Predlaktie je dlhé, suché a rovné. Dĺžka predlaktia s nadprstím
predstavuje 55 % výšky psa v kohútiku. Zápästný kĺb je pevný, dobre
pohyblivý. Nadprstie je dlhé, tvorí s rovinou zeme uhol najmenej 75°. Pri
pohybe ľahko pruží. Predné laby sú veľké, mierne vybočené, s dlhšími
klenutými prstami a silnými tmavými pazúrmi. Výrazné, pružné, tmavé
vankúšiky.
Panvové končatiny sú silné, rovnobežné. Kolmica spustená zo sedacích
hrboľov prebieha stredom priehlavkového kĺbu. Vlčie pazúry sú nežiadúce a
musia sa odstrániť. Stehno je dlhé, dobre osvalené; stehenná kosť zviera s
panvou uhol asi 80°. Bedrový kĺb je stabilný a dobre pohyblivý. Koleno je
silné, dobre pohyblivé. Predkolenie je dlhé, suché, dobre osvalené; s
priehlavkom zviera uhol asi 130°. Priehlavkový kĺb je suchý, silný, dobre
pohyblivý. Priehlavok je dlhé, suchý, smeruje takmer kolmo k zemi. Zadné
laby majú dlhšie klenuté prsty so silnými tmavými pazúrmi a výrazné
vankúšiky.
Mechanika pohybu
Harmonický, ľahký, priestranný klus, pričom končatiny sa pohybujú čo
najnižšie nad zemou. Hlava a krk sa skláňajú do vodorovnej polohy. V chôdzi
je mimochod.
Koža
Elastická, pevná, bez zvrásnenia, nepigmentovaná.
Srsť
Rovná, uzavretá. Zimná a letná srsť je výrazne rozdielna. V zime prevláda
mohutná podsada, ktorá s vrchnou krycou srsťou vytvára husté osrstenie celého
tela. Je nutné, aby srsť pokrývala brucho, vnútornú časť stehien, miešok,
vnútornú časť ušnice a medziprstie. Krk je dobre osrstený. Farba srsti je
žltosivá až striebristosivá s charakteristickou svetlou maskou. Svetlá srsť musí
byť aj na spodnej časti krku a na hrudi. Prípustné je tmavosivé sfarbenie so
svetlou maskou.
Výška a váha
Výška v kohútiku: Psy najmenej 65 cm. Suky najmenej 60 cm.
Váha: Psy najmenej 26 kg. Suky najmenej 20 kg.
Chyby
Každá odchýlka od uvedených požiadaviek musí byť považovaná za chybu,
ktorej hodnotenie musí byť úmerné stupňu odchýlky.
Ťažká alebo ľahká hlava. Ploché čelo. Ak chýbajú 2 P1 (premoláre 1) alebo 2
M3 (moláre 3), nehodnotí sa to ako chyba. Ak chýbajú spolu 2 P1 a 1 M3 alebo
2 M3 a 1 P1, hodnotí sa to ako chyba. Tmavohnedé, čierne alebo rozdielne
sfarbené oči. Hrubé, vysoko alebo nízko nasadené ucho. Vysoko nesený krk v
pokoji, nízko nesený krk v stoji. Nevýrazný kohútik. Netypická línia chrbta.
Dlhý zadok. Dlhý, nízko nasadený a nesprávne nesený chvost. Málo zauhlené
alebo preuhlené hrudníkové končatiny. Mäkké nadprstie. Málo zauhlené alebo
preuhlené panvové končatiny; nedostatočné osvalenie. Málo výrazná maska.
Krátky krok a vlnitý pohyb.
Vylučujúce chyby
Zviera agresívne alebo nadmerne plaché. Nesprávne proporcie. Úchylky v
povahe. Atypická hlava. Chýbajúce zuby (iné ako tie, ktoré boli popísané v
odseku chyby); predhryz, podhryz, skrížený zhryz, chybné uloženie očných
zubov v spodnej čeľusti. Netypický tvar a uloženie oka. Netypické nasadenie
ucha a netypický tvar ucha. Lalok. Silný sklon zadku. Netypický hrudník.
Netypické nasadenie a netypické nesenie chvosta. Chybný postoj a netypické
hrudníkové končatiny. Otvorená srsť a netypická srsť. Iné ako štandardné
sfarbenie. Voľné väzy. Netypický pohyb. Vylúčené má byť každé zviera
vykazujúce fyzické abnormality alebo abnormality v správaní.
N.B.: Psy musia mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.
TOPlist
aktualizované: 14.06.2018 00:05:30